สิงหาคม 20, 2551

ภาพสีเอกรงค์

ภาพนี้ซึ่งเป็นภาพที่มี Hue เดียว ให้อารมณ์ ความรู้สึกร่มเย็น ไม่ฉูดฉาดสะดุดตา
สังเกตุจากภาพจะเป็นสีเขียว จากใบไม้และจะมีสีม่วงของดอกไม้แซมอยู่เล็กน้อย
แต่ดูรวมๆก็รู้ว่าเป็นสีเขียวเพียงหนึ่งเดียว

ไม่มีความคิดเห็น: